Loading…
SKUP 2021 has ended
Back To Schedule
Friday, April 16 • 13:45 - 14:00
Utdeling av IR-prisen

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Hvert år deler Internasjonal Reporter ut pris for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema, gjerne gjennom å oppsøke nye og ukjente steder, finne og bruke varierte kilder og reise uvante problemstillinger. Produktet må ha vært publisert i et uavhengig norsk presseorgan i 2020.

Speakers
avatar for Anne Hege Simonsen

Anne Hege Simonsen

Førsteamanuensis, OsloMet
Anne Hege Simonsen er juryleder for Internasjonal reporters pris. Hun er forfatter, journalist og førsteamanuensis ved Institutt for Journalistikk og Mediefag ved Oslomet.


Friday April 16, 2021 13:45 - 14:00 CEST
Eldorado