Loading…
SKUP 2021 has ended
Back To Schedule
Thursday, April 15 • 10:52 - 11:03
Når katastrofen inntreffer

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Hvordan kan man bruke enkelt tilgjengelige metoder for å få oversikt når katastrofen inntreffer? Nyhetssjef Henning Carr Ekroll viser hvilke verktøy han brukte for å forstå omfanget av Gjerdrum-raset i en tidlig fase.

Thursday April 15, 2021 10:52 - 11:03 CEST
Grønt