Loading…
SKUP 2021
Attending this event?
Back To Schedule
Thursday, April 15 • 10:52 - 11:03
Når katastrofen inntreffer

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hvordan kan man bruke enkelt tilgjengelige metoder for å få oversikt når katastrofen inntreffer? Nyhetssjef Henning Carr Ekroll viser hvilke verktøy han brukte for å forstå omfanget av Gjerdrum-raset i en tidlig fase.

Thursday April 15, 2021 10:52 - 11:03 CEST
Grønt
Feedback form isn't open yet.