Loading…
SKUP 2021 has ended
Back To Schedule
Friday, April 16 • 10:00 - 10:20
Da Norge stengte ned

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
12. mars 2020 innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene siden krigen.
Men hvordan påvirket nedstengingen de sårbare gruppene? Den offentlige samtalen var preget av mye følelser og lite fakta. Sentrale myndigheter visste lite om konsekvensene. Tilsyns- og kontrollfunksjoner var satt ut av spill. Gjennom omfattende innsynsarbeid og analyser av funn avdekket VGs Mona Grivi Norman og Ronny Berg pandemiens konsekvenser for noen av dem som sjelden blir hørt i den offentlige debatten.

Speakers
avatar for Ronny Berg

Ronny Berg

Journalist, VG
Ronny Berg er journalist i VGs Dagsorden-avdeling. Har vunnet IR-prisen og to priser under de Nordiske Mediedagene for reportasjeserien Det hvite raseriet. Vant Skup-diplom og Data-Skup for prosjektet Gjengen ingen klarte å stoppe.
avatar for Mona Grivi Norman

Mona Grivi Norman

Journalist, VG
Mona Grivi Norman er undersøkende journalist i VG Dagsorden. Har vunnet Skup-prisen, to Skup-diplomer og Den store journalistprisen.


Friday April 16, 2021 10:00 - 10:20 CEST
Rødt